stanislav kojecký

Odpady Kojecký

Naše firma se specializuje na kompletní nakládání s odpady. Jsme na trhu od roku 1991. Služby provádíme pro firmy i soukromé osoby. Disponujeme moderní technikou, služby provádíme v souladu s platnou legislativou.

Rychlý kontakt

602 711 844

Spokojení klienti

Rychlé jednání

Časová flexibilita

Naše služby

Všem fyzickým i právnickým osobám, které bydlí nebo mají své sídlo ve Zlínském kraji, nabízíme naše služby. Provádíme jak pravidelné, tak jednorázové vyvážení obsahu septiků, jímek, žump a jiných odpadních zařízení. Můžete s námi uzavřít smlouvu na pravidelný odvoz odpadů a jejich ekologickou likvidaci, nebo si u nás objednat jednorázový odvoz.

 

Odvoz fekálií a jiných odpadů

Tato služba se týká vyvážení obsahu septiků, jímek, žump a jiných odpadních zařízení. Odpad samozřejmě ekologicky likvidujeme a majiteli předáme doklad o ekologické likvidaci, který mu bude sloužit v případě kontroly. Součástí odvozu je proplach a důkladné vyčištění septiku, žumpy či jímky, čímž dojede k odstranění všech zbytků včetně starých usazenin. Odvoz fekálií a jiných odpadů provádíme také na stavbách, kde se používají fekální kontejnery a sociální zařízení.

Likvidace odpadů

Veškeré fekálie a další odpady likvidujeme ekologickým způsobem. Patří sem i vývoz a likvidace kalů z čističek a tukových kuchyňských lapolů. Pro tyto práce máme k dispozici moderní vybavení a naši pracovníci mají patřičné dovednosti i bohaté zkušenosti.

Vývoz lapačů tuků z jídelen

Závodní, školní a další jídelny se často potýkají s problémem, jak odstranit tukové lapoly. Stačí zavolat na telefonní číslo 602 711 844 a naše vozidlo s příslušnou technikou se k vám dostaví, ať to bude v samotném Zlíně, nebo v ostatních okresech, kterými je Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Zrovna tak se dostavíme i do jídelny některé venkovské školy ve zlínském regionu. Tukové lapoly samozřejmě nejen vysajeme, ale také je odvezeme k ekologické likvidaci.

Vývoz tukových lapolů z restaurací

Stejně jako v jiných jídelnách, hromadí se tukové lapoly i v restauracích, hotelech a jiných zařízeních, která mají svou vlastní kuchyň. Po nahromadění tukových lapolů nás kontaktujte a my se bez zbytečného prodlení dostavíme, vše vysajeme a odvezeme.

Nezávazná poptávka